Podjetje v številkah

Bolnišnice

Bolnišnice

Bolnišnice naprej

Teritorialni obseg

Teritorialni obseg

Območje Podjetja 3 “Gornja Furlanija – Gričevnata – Srednja Furlanija” naprej

Matično teritorialni podatki

Matično teritorialni podatki

Nekateri statistični podatki o območju, za katero je Podjetje pristojno.  naprej

Okrožja PZV3 «Gornja Furlanija – Gričevnata – Srednja Furlanija»

Okrožja PZV3 «Gornja Furlanija – Gričevnata – Srednja Furlanija»

PZV3 «Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija» vključuje štiri socio-zdravstvena okrožja.  naprej