Izjava o dostopnosti

Med postopkom za načrtovanje in izdelavo te spletne strani smo največ pozornosti namenili dostopnosti in uporabnosti, da bi vse strani bile v skladu s tehničnimi značilnostmi, ki so napisane v Ministrskem dekretu za izvajanje zakona Stanca (Zakon 4/2004 "Odredbe za spodbujanje dostopa prizadetih oseb do informatiških orodij") in v vodilnih črtah WCAG 2.0 , ki jih predvideva mednarodni standard WAI Web Accessibility Initiative. Slednji je pobuda svetovnega konzorcija W3C, ki se ukvarja s standardizacijo spletnih strani.

Urediti spletno stran tako, da postane dostopna, pomeni, da lahko kdorkoli popolnoma ima dostop do vsebin, do informacij in do storitev na razpolago – neodvisno od operativnega sistema, od orodja za brskanje po internetu (naprave, ki niso zaslon, tipkovnica ali miška), od nastavitev iskalnika in neodvisno od hitrosti povezave, ki jo ima na razpolago. Dostop do storitev in do informacij se torej razširi tudi do tistih, ki zaradi prizadetosti potrebujejo pomožno tehnologijo ali posebno konfiguracijo.

S tehničnega vidika so strukture izgleda oblikovane s hipertekstnim označevalnim jezikom XHTML 1.0 Strict, in oštevilčene s CSS – sicer brez okvirov ali nedostopnih Flash objektov; ne boste niti našli tabele v tabeli. Med drugim:

  • so informacije vsebin, ki se ne pojavijo v obliki besedila, na razpolago tudi v obliki besedila  (na spletni strani je vsaka slika opisana in opis je dostopen preko atributa ALT);
  • besedilo in grafična podoba lahko razlikujete tudi v primeru, da ju vidite neobarvana;
  • je struktura oblikovana s potrebnimi markerji, da bi jih katerikoli sistem brskanja lahko interpretiral;
  • so strani dostopne tudi v primeru, da sistem brskanja uporabnika ne podpira JavaScript – oziroma da v sistemu brskanja uporabnika niso omogočeni;
  • so znaki zastavljeni z relativno velikostjo, sicer soglasno s preferencami, ki jih je uporabnik vnaprej določal glede "velikosti znakov";
  • so spletni obrazci zastavljeni tako, da omogočijo uporabnikom, da imajo dostop do informacij, da izpolnijo polja in vložijo podatke preko mnogih naprav;
  • za brskalnike, ki  CSS2 ne interpretira pravilno, velja vsekakor popolno branje vsebin;
  • se spletna stran da pravilno ogledati preko orodij za brskanje s pomočjo.

Spletno stran so preverili z najpogosteje uporabljenimi brskalniki in operativnimi sistemi, da bi dosegli stalen in urejen pogled v vsaki priložnosti.

Prizadevali smo si, da bi jamčili visoko raven dostopnosti in da bi vsem - brez izključitev - omogočili, da bi brez težav obiskali našo spletno stran. Da bi spletno stran še bolj izboljšali, potrebujemo vašo pomoč. Zato vas vljudno vabimo, da nam pošljete morebitna opozorila o spletni strani preko temu namenjenega spletnega obrazca ali na naslov elektronske pošte stefano.aristelli@ass3.sanita.fvg.it

Na vrh strani

Dodatne informacije

Z ministrskim dekretom z dne 20. 3. 2013, ki je bil objavljen na Uradnem listu 16. septembra 2013, so spremenili in dopolnili prilogo A k dekretu z dne 8. 7. 2005 z naslovom »Tehnične lastnosti in različni nivoji za dostopnost do računalniških orodij«. To je izpopolnjevanje lastnosti za računalniško dostopnost od smernic WCAG 1.0 do smernic  WCAG 2.0.

»Določila za olajšanje dostopa do računalniških orodij s strani prizadetih oseb «. Zakon je bil objavljen na Uradnem listu št. 13 z dne 17. 1. 2004.

Pravilnik za uvajanje Zakona št. 4 z dne 9. 1. 2004, ki olajša dostop do računalniških orodij s strani prizadetih oseb.

Pobuda organizacije World Wide Web Consortium (W3C) za izboljšanje dostopnosti medmrežja (World Wide Web) s strani prizadetih oseb.

Del serije smernic za dostopnost do spletnih strani, ki jih je objavila organizacija Web Accessibility Initiative (WAI), ki je del organizacije World Wide Web Consortium (W3C).

XHTML (akronim izraza eXtensible HyperText Markup Language, razširljiv jezik za označevanje nadbesedila) je jezik za označevanje, ki združi nekatere lastnosti jezika XML z značilnostmi jezika HTML.

  • CSS 2 (povezava odpre novo okno)

CSS (Cascading Style Sheets oziroma kaskadne stilske podloge) je računalniški jezik, ki ga uporabimo za določanje stiliranja dokumentov v formatih HTML, XHTML in XML – na primer na spletnih straneh in z njimi povezanimi stranmi.

Na vrh strani
zadnja sprememba: Ponedeljek, 16 november 2015 Pripombe / Nasveti