Uvod k spletni strani

Ureditev nove spletne strani Podjetja za zdravstveno varstvo št. 3 »Gornja Furlanija Gričevnata - Srednja Furlanija« temelji na treh osnovnih načelih: potrebi državljanov v ospredju; popolni dostopnosti; soudeležbi.

Spletno stran smo oblikovali po načelih najlažjega pridobivanja in zbiranja informacij, brez kakeršnihkoli ovir. Prepričani smo, da ne boste potrebovali operativnih navodil za uspešno uporabo. Obenem smo prepričani, da vse večja pomembnost medmrežja sama po sebi obveže k uporabnosti: do vsake spletne strani bi uporabniki morali imeti dostop učinkovito in zadovoljivo – tudi brez ustreznega izobraževanja.

Vsekakor je po našem mnenju primerno, da v tem uvodu opisujemo ukrepe, ki smo jih izvedli, da bi se držali na zgoraj omenjena načela tako, da bi vi lahko bolje razumeli pristop k načrtovanju in oblikovanju naše spletne strani.

Potrebe državljanov na prvem mestu

Projekt za ustvarjanje nove spletne strani je osredotočen na: zagotovitev državljanom takojšen odgovor na njihove potrebe. Kdor je sodeloval bodisi pri oblikovanju organizacijske, logične in semantične strukture informacij bodisi pri oblikovanju grafike, orodij za iskanje in vsebin, je pri tem vedno upošteval zorni kot državljana.

Navigacijska orodja so enostavna in dobro vidna na vsaki strani ter vedno v skladu s celovitim zasnovanim načrtom. Vsekakor so tudi fleksibilna, tako da vsakemu uporabniku dovoljujejo, da sam določi želeno navigacijsko pot.

Grafika obogati in krepi komunikacijo, vendar ni nikoli samoumevna: slike, barve, pisava in vsi vizualni elementi so zasnovani tako, da omogočijo čim bolj enostavno in takojšnjo konzultacijo.

Posebna pozornost je bila namenjena oblikovanju iskalnih orodij, saj so iskalniki v današnji informacijski družbi postali priljubljeno orodje za dostop do znanja. Ta orodja so prisotna povsod po strukturi spletne strani in temeljijo na sintaktičnem motorju za indeksiranje – prav kot glavni iskalniki po spletu. Vendar so poleg tega tudi na razpolago semantične značilnosti, ki dovoljujejo, da iskalna orodja določijo kontekst, v katerem so posamezne besede.

V ta namen, je vsaka vsebina na spletni strani klasificirana po ciljni skupini, ki ji je namenjena in po posameznem dogodku v življenju, s katerim je povezana. Tako si lahko uporabnik ogleda vsebine o posameznem dogodku - kot je na primer »doživeti naravo in okolje« - ali lahko natipka »nabirati in jesti gobe« v za to namenjeno iskalno polje. Spletna stran bo vedno našla ustrezne vsebine.

To je precej značilno za iskalno orodje Kam iti za..., ki za vas najde sedeže, kjer ponujajo storitve, ki vas zanimajo. Storitev jih najde tudi v dinamičnem zemljevidu območja tako, da se lahko državljan takoj zaveda, kam mora iti, da bi našel to, kar potrebuje.

Na vrh strani

Popolna dostopnost

V oblikovanju spletne strani je igral osrednjo vlogo novi pojem prozornosti, ki ga je uvedel 11. člen zakonskega dekreta št. 150 iz leta 2009. Prozornost je označena kot popolna dostopnost do informacij na vseh področjih organizacije, da bi obširno spodbudili nadzorovanje spoštovanja načel dobrega delovanja in nepristranskosti.

Preko uvedbe novih oblik družbenega nadzorovanja na področju delovanja javnih uprav, novi pojem prozornosti omogoča, da nastane poleg notranjega nadzorovalnega sistema tudi »zunanji pritisk«, ki se zavzema za zagotavljanje ponudbe storitev v skladu z mednarodnimi vzorci kakovosti. Obenem bi pritisk učinkoval tudi na objavo doseženih ciljev in rezultatov.

Prozornost ni v tem primeru samo uprava, ki se opraviči pred javnim mnenjem za svoja dejanja in za načine, s katerimi opravi svoja dejanja; temveč predstavlja tudi novo »strategijo poslušanja«, ki preko kritike javnosti najde ideje za nenehno izboljšanje.

Prav zaradi tega nova spletna stran spodbuja in olajša oblike sodelovanja in vključevanja skupnosti. Na primer lahko preko za to predvidevanih spletnih obrazcev ocenite našo spletno stran ali uredništvu pošljete predlog za izboljšanje spletne strani ali opozorilo na napako.

Spletna stran razpolaga tudi s sofisticiranim sistemom zbiranja statističnih podatkov o dostopu, ki meri – seveda povsem anonimno in v skladu s predpisi o zasebnosti – zadovoljstvo uporabnikov preko njihovega obnašanja na straneh, ki jih obiskujejo. Statistike o dostopu so torej pomembno strateško orodje za optimizacijo spletne strani. Na primer lahko ugotovimo ključne besede, ki so jih državljani na spletni strani najpogosteje iskali: tako lahko domnevamo storitve in informacije, ki jih pričakujejo na spletni strani.

Formalne lastnosti, ki jih predvidevajo veljavni zakoni so na naši spletni strani že uveljavljene: v zvezi s tem si lahko ogledate izjavo o dostopnosti.

Hvalevreden primer popolne dostopnosti je organizacijska shema. Preko nje lahko deskate po organizaciji Podjetja in lažje razumete katere so povezave med strukturami. Za vsako strukturo so navedeni osnovni podatki o vseh sedežih – tudi z možnostjo, da jih najdete v dinamičnem zemljevidu. Objavljeni so tudi kontakti, življenjepisi in slike vseh odgovornih oseb in vodij. 

Na vrh strani

Soudeležba

Soudeležba interesnih skupin predstavlja spodbudo k nenehnemu izboljšanju. Udeležba zainteresiranih skupin je priložnost za nenehno izboljševanje. Zaradi tega je projekt za ureditev nove spletne strani od samega začetka spodbujal soudeležbo.

Seznam tehničnih in funkcionalnih lastnosti platforme za upravljanje vsebin, ki jo je uredila družba Insiel Spa, je nastal po postopku skupnega raziskovanja, pri katerem so sodelovala vsa Podjetja za zdravstveno varstvo v deželi.

Vsi rezultati, ki jih bomo dosegli v okviru projekta, bodo postali standardna rešitev, ki bo na razpolago vsem Podjetjim za zdravstveno varstvo v deželi Furlaniji Julijski krajini.

Na vrh strani
zadnja sprememba: Ponedeljek, 16 november 2015 Pripombe / Nasveti