Pravno obvestilo

  •    kazalo   

Uvodna misel

Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” želi s to spletno stranjo ponuditi čim bolj posodobljene, natančne in dostopne informacije vsem tistim, ki bi radi izvedli nekaj več o značilnostih njene organizacije in o ponujenih storitvah. Vsebine spletne strani so, kljub prizadevanju uredništva, lahko pomankljive.

 

Na vrh strani

Avtorske pravice

Podatki, besedila in multimedijske vsebine na spletni strani Podjetja za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” so zaščiteni preko zakona št. 633 z dne 22. 4. 1941 (s sledečimi spremembami) v zvezi z varstvom avtorskih pravic ter preko člena 615 kazenskega zakonika (ki kaznuje nepooblaščen dostop do računalniškega sistema ali računalnika).

Informacije v besedilih in multimedijske vsebine so last Podjetja za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” in njihovih avtorjev in imetnikov pravic. Uporabnik vsebine te spletne strani mora spoštovati pravice intelektualne lastnine Podjetja za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” in tretjih oseb.

Raba, reproduciranje, kopiranje, distribucija informacij v besedilih, distribucija multimedijskih elementov in znanja, ki so na voljo na tej strani, so dovoljeni le v okviru načela pravice do informacije s strani javnosti – torej za nekomercialne namene, ki zagotavljajo celovitost reproduciranih elementov sicer z navedbo vira. Uprava določa možnosti uporabe tudi za komercialne namene.

Raba, reproduciranje, kopiranje in distribucija nekaterih podatkov so lahko v nekaterih primerih urejeni z drugimi predpisi – na primer v zvezi s privolitvijo osebe, ki so jo fotografirali, snemali ali omenili.

Prepovedano je tudi uporabiti, reproducirati, kopirati in distribuirati besedila in multimedijske elemente v objavah in kontekstih, ki bi lahko škodovali imidžu, časti, dostojanstvu in ugledu osebe, ki so jo fotografirali, snemali ali omenili.

Prepovedano je spreminjati pomen in obliko besedil in multimedijskih elementov na spletni strani.

S pravnega vidika Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” ne bo odgovarjalo za uporabo vsebin s spletne strani, ki bodo različni v primerjavi z uradno obliko aktov. Slednja je takšna, kakor je objavljena na papirnati izdaji Uradnega biltena dežele Furlanije Julijske krajine in Uradnega lista. Obenem opozarjamo na to, da v primeru, da obstajajo razlike med podatki na spletni strani in na slednjih dveh virih – imajo ta dva uradno veljavnost.

Na vrh strani

Povezava do te spletne strani

Povezavo s to spletno stranjo, lahko ustvarjate brez predhodnega pisnega soglasja s strani Podjetja za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” le, če izpolnjujete naslednja pogoja:

  • povezava ne sme zavesti uporabnika glede: lastništva spletne strani; dejavnosti, ki jih izvaja subjekt, ki ustvarja povezavo in dejavnosti, ki jih izvaja Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija”;
  • povezava mora biti ustvarjena tako, da se vzpostavi neposredno z domačo stranjo (homepage).

Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, mora oseba, ki želi ustvariti povezavo, predhodno obvestiti Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” – s sporočilom elektronske pošte, kjer morate navesti vaše identifikacijske podatke.

Prav tako morate Podjetje obveščati o vseh nadaljnjih spremembah v zvezi z objavo povezave (odstranitev, spremenitev ipd.).

Na vrh strani

Uporaba spletne strani

V nobenem primeru Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” ne bo odgovorno za morebitne škode, ki bodo nastale neposredno ali posredno po dostopu do spletne strani, preko uporabe interaktivnih orodij, preko nemožnosti in nezmožnosti dostopa do nje ter preko uporabe novic, ki so v njej na razpolago. Dovoljeni so citati na področjih kronake in recenzij samo v primeru, da se ob njih navede vir <<Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli>> vključno z  URL.

Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” si pridržuje pravico do reproduciranja besedil v drugih publikacijah.

Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” si pridržuje pravico, da spremeni vsebine spletne strani in pravnih obvestil kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

Na vrh strani

Opozorila na napake

Če boste opazili napake, nepravilnosti ali nepravilno delovanje, lahko pošljete opozorila preko temu namenjenega obrazca za opozorila o spletni strani oziroma, kadar je ta prisotna, preko povezave "pripombe/predlogi" proti koncu vsebin posamezne strani.

Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” jih bo čim prej popravilo.

Na vrh strani

Dostop do povezanih zunanjih spletnih strani

Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” ni odgovorno za spletne strani, do katerih lahko pridete preko spletnih povezav, ki so objavljene znotraj same spletne strani Podjetja. Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” ni odgovorno za informacije, ki jih lahko uporabnik pridobi po dostopu do drugih spletnih strani preko spletnih povezav znotraj svoje spletne strani.

Zato za popolnost in točnost informacij odgovarjajo lastniki posameznih spletnih strani, ki so dostopne po pogojih, ki jih sami lastniki določajo.

Na vrh strani

Nalaganje in računalniški virusi

Vsak element na tej spletni strani, ki ga lahko nalagamo – kot so tehnična dokumentacija, predpisi, obrazci – razen v primeru, da je drugače navedeno, je prosto in brezplačno na voljo pod pogoji, kot jih določa lastnik.

Kljub temu, da izvrši vse potrebne ukrepe, da bi to preprečilo, Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” ne zagotavlja, da na spletni strani ni nobene napake ali da ni nobenega virusa. Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 “Gornja Furlanija - Gričevnata - Srednja Furlanija” s svojimi dobavitelji ni odgovorna za morebitno nastalo škodo zaradi teh destruktivnih dejavnikov.

Na vrh strani
zadnja sprememba: Ponedeljek, 16 november 2015 Pripombe / Nasveti