Storitve za državljane

Servizi al cittadino

Lekarne

Javne in zasebne lekarne so temeljna enota zdravstvene službe. S tem, da delajo skupno z ostalim zdravstvenim osebjem, pomagajo pri dosegi ciljev javnega zdravja. naprej

Oprostitve in participacije

Tu lahko najdete vse informacije v zvezi z oprostivami za specialistične preglede, preglede v laboratoriju in na področju instrumentalne diagnostike ter za rehabilitacijske storitve. Za participacije za zdravila so pristojne dežele, ki lahko uvedejo – sicer ob upoštevanju poteka farmacevtskih stroškov v primerjavi z načrtovanim plafonom stroškov – participacijo za zdravila razreda A.  naprej

Nujni primeri in 118

118 je enotna telefonska številka na državni ravni za vse nujne primere. naprej

Zdravniška pomoč na daljavo

Zdravniška pomoč na daljavo je storitev dežele Furlanije Julijske krajine, za katero delno plačamo ali ne plačamo odvisno od višine svojih dohodkov. To je sicer dodatna pomoč za osebe, ki hočejo varno in nadzorovano živeti doma in vedeti, da lahko vedno računajo na osebo, ki je stalno na razpolago in prisotna v primeru potrebe in v vseh nujnih primerih 24 ur na dan.  naprej

Postaja prve pomoči

Storitev neprekinjene zdravstvene službe: Podjetja organizirajo zdravstvene dejavnosti tako, da zagotovijo opravljanje teritorialnih neprekinjenih skrbstvenih storitev, ki se jih ne more preložiti – še posebej v nočnih urah ob delovnikih ter ob praznikih.  naprej

Za državljane v tujini

Informacije za varno potovanje. Popotniki lahko skrbijo za svoje zdravje s tem, da se zavedajo tveganj in se informirajo o preventivnih ukrepih v ambulantah potovalne medicine. naprej

Zdravstvena vzgoja

Uporabne informacije na področju zdravstvene vzgoje: zloženke in informativne brošure v katerih lahko najdete ažurirane novice naprej

Državna civilna služba

Leto, ki spremeni tvoje življenje. naprej

Enotni klicni center za zdravstvene in socialne storitve

Pacienti in obiskovalci

Vse informacije, ki so koristne za hospitalizacijo in obisk pacientov naprej

Tuji državljani