Tuji državljani

Tuji državljani

Tuji državljani z začasnim ali stalnim bivanjem v Italiji

Razdeljeni glede na vpis v Državno zdravstveno službo:

  • Tujec, ki je vpisan v Državno zdravstveno službo, skupaj z družinskimi člani mora imeti v lasti zdravstveno izkaznico, tako kot vsi italijanski državljani. Pacient se lahko poslužuje uslug D.Z.S. na isti način kot italijanski državljani in ima torej tudi iste dolžnosti (npr. plačilo računa za usluge, ki niso nujne);
  • Če ni vpisan v D.Z.S. in nima primerne dokumentacije, mora v celoti poravnati usluge in eventuelna terapija  ne bo izpisana na blok za recepte D.Z.S.
  • Zdravstvena asistenca za Italijane v tujini in tujce v Italiji

Priseljenci iz držav izven Evropske skupnosti z neregularizirano pozicijo napram vstopnih in bivalnih zakonih

V primeru, da ne razpolagajo z ekonomskimi sredstvi, javna in akreditirana služba zagotovi nujno ali vsekakor esencijalno bolnišniško in ambulantno asistenco ter neprekinjeno asistenco v slučaju bolezni ali nezgode. Vključeni so vsi programi preventivne medicine za individualno in kolektivno zaščito. Te usluge so zajamčene na breme D.Z.S., uporabnik je vsekakor zadolžen izplačati vsoto soudeležbe k strošku, ki je predviden za vpisane v D.Z.S.

IZKAZNICA STP – Začasno prisotni državljani

Izstavitev izkaznice na kateri je koda STP (Začasno prisotni državljani), iz strani A.S.S., A.S.L., A.O. , I.R.C.S.S. in Univerzitetne poliklinike, je mogoča ob predložitvi obrazca z izjavo tujca o pomanjkanju sredstev, ki ga zahteva Ministrstvo za Zdravje, kateri ostane v aktih eminentne strukture. Za podati to izjavo ni potreben noben osebni dokument in je izvršen na okrožnih upravnih uradih ter na sprejemnih uradih bolnišniške službe. Kot za italijanske državljane, ni dovoljen dostop v zdravstvene strukture, razen v primeru, da je obvezen zdravniški izvid. Izkaznica STP ima veljavnost šest mesecev, je obnovljiva v primeru stalnega bivanja v Italiji in je veljavna na celotnem državnem ozemlju.

Za P.Z.V. št.3 je izkaznica izstavljena samo iz strani Matičnih zdravstvenih uradov Okrožij. Za nujne hospitalizacije se zbere dokumentacija na uradu, ki jo posreduje na okrožje, katero je zadolženo, da pošlje izkaznico STP na urad bolnišnice.

Na vrh strani
zadnja sprememba: Torek, 3 november 2015 Pripombe / Nasveti