Podjetje obvešča

Azienda informa

Novice

Ta del spletne strani vsebuje vse novice, ki jih objavi Podjetje za zdravstveno varstvo. Novice so razporejene po obratnem kronološkem redu – od najnovejših do najstarejših.  naprej

Projekti

Nekateri zanimivi projekti, ki so izdelani ali spodbujeni s strani Podjetja. Akcije, ki so nastale za osveščanje državljanov o pomembnih vprašanjih, kot so: zdravi življenjski slogi, preventiva bolezni, zdrava prehrana.  naprej

Multimedija

Multimedijski del spletne strani je Podjetje izdelalo z namenom, da bi uporabnikom ponudila orodje za dostop do dinamičnih avdiovizualnih vsebin in fotografskih galerij. naprej

Informacijski bilten Podjetja

Tu lahko naložite zadnje številke informacijskega biltena Podjetja  naprej

Elektronska pošta z digitalnim certifikatom (EPDC)

Popolni seznam delujočih naslovov elektronske pošte z digitalnim certifikatom naprej

Handbook_Slo

whatsAAS3