Osnovna načela

Poslanstvo

Tolmezzo

Podjetje za zdravstveno varstvo, kot instrumentalna ustanova dežele, je zadolžena za doseganje ciljev deželne zdravstvene službe, z uporabo sredstev, ki so ji bila dodeljena z namenom, da učinkovito spodbuja zdravje in preprečuje bolezni, z nudenjem zdravstvenih uslug, ki so primerne za potrebe skupnosti, na način, ki omogoča maksimalno rabo virov.

Prevzame odgovornost za izpolnjevanje potreb socialnega zdravstva in socialnega varstva, s pooblastilom lokalnih ustanov ter s tesnim sporazumom in sodelovanjem z ustanovnimi in lokalnimi institucijami.

 

 

Na vrh strani

Vizija

Gemona

Celotna organizacija PZV 3 je usmerjena k zagotavljanju zdravja, kot kolektivno in individualno dobrino, ter k pravičnosti dostopa državljanov k socialno-zdravstvenim uslugam, s spoštovanjem njihove izbire.

Pomoč je nudena neprekinjeno z nenehno možnostjo povezovanja: povezovanje med različnimi poklici in strokami, med družbo in zdravstvom, med bolnišnico in teritorijem.

Na vrh strani