Novice

Četrtek, 28 marec 2019

Zmanjšanje pristojbin za otroške jasli

rette

Je gospodarska korist za zmanjšanje pristojbin za otroške jasli in za dopolnilne (Centre za otroke in starše, ali igralnice ter izobraževalne storitve na domu) ali sperimentalne storitve za male otroke.

Družinam, ki vpišejo otroke v jasli ali v druge vzgojne programe je priznana davčna olajšava za pristojbine, povezane z obiskovanjem: zadevna razlika se povrne upravljavcem jasli ali storitev.

Kdo lahko koristi ugodnosti zmanjšanja?

Imajo pravico do zmanjšanja (oziroma do davčne olajšave za pristojbine):

- družina z enim mladoletnim otrokom in z kazalcem ISEE, ki ne znaša več kot 30.000 evrov, v kateri vsaj eden od staršev prebiva oz. je zaposlen na območju te dežele neprekinjeno vsaj eno leto;

- družina z dvema mladoletnima otrokoma ali več in z kazalcem ISEE, ki ne znaša več kot 50.000 evrov, v kateri vsaj eden od staršev prebiva oz. je zaposlen na območju te dežele neprekinjeno vsaj eno leto;

- matere z mladoletnimi otroki, ki prebivajo oz. so zaposlene na območju te dežele neprekinjeno vsaj eno leto, ki so vključene v osebno prilagojeno pot za podporo in zaščito ob izhodu iz ustrezno-potrjenega stanja nasilja, tudi brez kazalca ISEE in, ki so vpisale otroke ali še nerojene otroke v jasli ali v vzgojni program za najmanj 30 ur obiskovanja na mesec. Če kazalec ISEE ne znaša več kot 10.000 evrov, otroci so lahko vpisani v jasli ali v vzgojni program za manj kot 30 ur obiskovanja na mesec.

Pozor: niso upravičeni do zmanjšanja starši, ki so vpisali otroke v oddelek “primavera” ali “ponte”.

V prilogi dobite dodatne informacije: sporočila in vloge za udeležbo za vsako referenčno območje.

Na vrh strani
zadnja sprememba: Petek, 5 april 2019 Pripombe / Nasveti