Rožnati odrezki

Zdravstvena Ustanova št. 3 je v Rimu prejela odlikovanje Državnega observatorija za zdravje žensk – kot edina zdravstvena ustanova v pokrajini

Bolins Rose

V poslanski zbornici je 3. decembra minister za zdravje podelil ZU3 "Gornja Furlanija" kvalifikacijo "3 Bollini Rosa" ("3 rožnati odrezki"), kot Ustanova, ki si prizadeva za to, da zdravje več zbliža ženskam, bolj specifično v bolnišnici "Sant'Antonio Abate" v Tolmeču. Vodja porodniškega oddelka v Tolmeču Roberta Pinzano je šla po nagradi, ki je sicer plošča, ki jo obesimo za javnost in ki potrjuje, da oddelek deluje v skladu z zahtevami uporabnic.

Kaj je program ONDA?

Državni observatorij za zdravje žensk (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna – O.N.Da) se je od samega začetka njenega delovanja zavzemal za spodbujanje in varovanje ženskega zdravja in je leta 2007 začel izvajati program Bollini Rosa z namenom, da ugotavljajo in nagrajujejo italijanske bolnišnice, ki so "blizu žensk" in ki ponujajo diagnostično-terapevtske poti in storitve, ki so namenjene boleznim žensk, ki so najbolj relevantne s kliničnega in z epidemiološkega vidika. Pri tem posebno upoštevajo potrebe uporabnic.

Z ene strani ima program cilj, da spodbuja za posamezen spol specifično medicino znotraj bolnišnice, kar predstavlja osrednji dejavnik za izboljšanje kakovosti storitev in njihove dostopnosti; z druge omogoča ustvarjanje mreže ženskam naklonjenih bolnišnic, ki se jim uporabnice lahko obrnijo in v katerih lahko izbirajo – ob upoštevanju ponudenih storitev, o katerih smo obveščani preko privilegiranega in prozornega informativnega kanala, storitve, ki bolj ustrezajo naše potrebe.

Prisotnost specialističnih klinik, ki so povezane z glavnimi boleznimi žensk in primernost diagnostično terapevtskih poti: preko teh kriterijev ocenjevanja lahko bolnišnice prejmejo en, dva ali tri "rožnate odrezke", ki so priznanje, ki ga Državni observatorij za zdravje žensk podeli zdravstvenim inštitucijam, ki so pozorne do zdravja žensk. In še: ponudba dodatnih storitev, ki spremenijo stik z bolnišnico – od večjezične informativne dokumentacije do kulturnega posredovanja, od zaradi posebnih potreb ali religioznih razlogov prilagojene diete do storitve socialnega dela.
Bolnišnice, ki so se udeležile pobude, so ocenjevali in nagrajevali s podelitvijo od enega do treh rožnatih odrezkov – izključno za storitve, ki jih ponujajo oddelke, ki zdravijo bolezni, ki so specifične za ženske.

Na spletni strani www.bollinirosa.it, ki poroča o pobuda in povezanih dejavnostih (tekmovanje Best Practice, HOpen Day), si lahko ogledate podatke vseh nagrajenih bolnišnic s povezanimi storitvami – razdeljeni po deželi in z možnostjo za uporabnike, da izražajo svoje mnenje na podlagi osebnih izkušenj.

KRITERIJI ZA DOSEGANJE ODREZKOV IN STANJE V DEŽELI FURLANIJI JULIJSKI KRAJINI

Kriteriji, ki jih upoštevajo ob podelitvi bolnišnicami enega, deh ali treh rožnatih odrezkov z dvoletno veljavnostjo so:

  • Prisotnost operativnih enot, ki zdravijo specifične bolezni žensk; prisotnost znotraj bolnišnice enot, ki so namenjene negi in zdravljenju ženskih bolezni, ki so večjega pomena s kliničnega in z epidemiološkega vidika;
  • Primernost diagnostično terapevtske poti: uveljavljanje nivojev zdravljenja in nege, ki jamčijo primerno obravnavanje bolezni, s posebno pozornostjo na psihofizične značilnosti in specifične potrebe uporabnic (klinične storitve).
  • Uvrstitev pacientke v osredje zdravljenja: osrednjost ženske in varovanje njenega dostojanstva preko počlovečevanja zdravljenj (dodatnih storitev).
  • Prisotnost žensk na vrhovih Zdravstvene Ustanove.

Vprašanja v vprašalniku za ocenjevanje je formulirala multidisciplinarna skupina strokovnjakov skladno z vodilnimi črtami Ministrstva za zdravstvo in znanstvenih društev; vsakemu vprašanju so pripisali število točk in po skupnem številu točk so podelili tri (največ), dva ali en rožnate odrezke.

Publikacija je bila izdana s prispevki, ki jih predvideva zakon št. 482 z dne 15. decembra 1999 («Zakonska določila v zvezi z zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin»), ter z organizacijsko pomočjo Glavne direkcije za kulturo, šport, mednarodne odnose in odnose z EU – Služba za deželne rojake po svetu in manjšinske jezike (Dežela Furlanija Julijska krajina).

zadnja sprememba: Ponedeljek, 21 december 2015 Pripombe / Nasveti