Odpustitev

Bolniku je izdano pismo z relativnimi informacijami hospitalizacije in indikacijami za:

  • nadaljevanje terapevtskega postopka;
  • morebitne oprostitve plačila;
  • recepti za zdravila glede na terapevtski postopek.

Ob odpustitvi iz bolnišnice so prav tako nudena zdravila in predpisano varstvo, z namenom, da se jamči zdravstveno  nepretrganost, za maksimalno 30 dni.

Zdravila se lahko dvignejo v bolnišnični lekarni.

Glede na zdravstveno stanje pacienta je prevoz ob odpustitvi z rešilnim avtom brezplačen ali pa na lastne stroške na prošnjo pacienta ali družinskih članov. 

Na vrh strani
zadnja sprememba: Torek, 10 november 2015 Pripombe / Nasveti