Koristne informacije za hospitalizacijo

Nasveti za kaj prinesti s seboj:

Osebne stvari, ki jih potrebujete med hospitalizacijo so:

 • Osebni dokument;
 • Zdravstvena kartica;
 • Zdravstvena dokumentacija;
 • Zdravila, ki jih običajno jemljete doma;
 • Spodnje perilo, pižama ali jutranja halja, copate, brisača in pripomočke za osebno higieno.

Kaj odsvetujemo, da prinesete s seboj (če to ni mogoče, je potrebno obvestiti osebje, da se poskrbi za varstvo):

 • Dragocene predmete;
 • Velike vsote denarja.

 Zdravila

Vzemite s seboj zdravila, ki jih jemljete doma, da lahko zdravnik oddelka preveri kompatibilnost z terapijo, ki je bila določena v bolnišnici; pacient jih vsekakor ne sme jemati, ampak mora upoštevati navodila oddelčnega zdravnika.

 Asistenca bolnikom

Asistenca bolnikom je zagotovljena iz strani dežurnega osebja. V posebnih primerih je lahko zahtevano sodelovanje družinskih članov, ki je predhodno dogovorjeno z vodjo bolničarjev ali dežurnim bolničarjem. Zaradi spodobnosti, osebje ne sme nuditi indikacij glede agencij ali osebja za zasebno asistenco.

 Tujci

Osebje oddelka lahko kontaktira jezikovno-kulturnega posrednika, kadar je to potrebno ali na zahtevo pacienta, kot podporo kliničnim in skrbstvenim aktivnostim.

 Hospitalizacijsko spričevalo

Začasno hospitalizacijsko spričevalo:

lahko pridobite v vsakem trenutku hospitalizacije preko vodje bolničarjev.

Dokončno hospitalizacijsko spričevalo:

če je zahtevano, je izročeno direktno pacientu na oddelku, ko je odpuščen.

 Druge usluge

V bolnišnici so na razpolago:

 • bankomat;
 • bar - trafika;
 • automat s pijačo in hrano;
 • menjalnik kovancev;
 • telefonske govorilnice in automat kartic.

 Telefoni

Zaželjeno je, da se mobili telefoni uporabljajo z diskretnostjo in spoštovanjem do drugih. V popoldanskih urah lahko kontaktirate paciente direktno na interno številko oddelka.

 Prepoved kajenja

Po zakonu je kajenje prepovedano v vseh javnih stavbah.

 Druge informacije

Če potrebujete še kakšne druge informacije, ki niso predstavljene v tem prospektu, se lahko obrnete na dežurnega delavca.

Hvala za sodelovanje, ki nam ga boste nudili med vašim bivanjem na oddelku.

 

 

Na vrh strani
zadnja sprememba: Torek, 10 november 2015 Pripombe / Nasveti