Praznik starih staršev

KONČNO SEM STAR! IMAM VEČ ČASA ZASE! - Pobude socialnih služb občin PZV št. 3 namenjene starejšim

Do nedavnega so življenje zaznamovala točno določena obdobja, ki so si sledila eno za drugo: obdobje učenja, delovno obdobje in produktivno ter obdobje počitka. Njihovo linearno zaporedje je omogočilo prepoznavo treh obdobij, kot prvo, drugo in tretje. Zaradi tega je z določenega vidika starost prepoznana (zadnje obdobje življenja) kot “tretje obdobje” (Renzo Scortegagna - Generatività Sociale).

“Tretje obdobje” se šteje predvsem kot obdobje propadanja, izgube fizičnih in duševnih funkcij, kot tudi vloge in pomembnih odnosov.

Vendar nedavne študije spreminjajo to interpretacijo in predlagajo novo.

Zahvaljujoč večjemu znanju na zdravstveno-diagnostičnem področju, izboljšanju življenjskih pogojev, pozornosti do zdravstvene vzgoje (npr. s spodbujanjem zdravega načina življenja), se ljudje bolje starajo (pričakovana življenjska doba se je povečala: 81 let za moške in 85 za ženske - podatek Istat 2016) in bolj zdravo.

Staranje se zato ne obravnava več kot neozdravljiva bolezen, ampak kot obdobje življenja, v katerem se ovrednotiti znanje in izkušnje pridobljene v teku življenja ter za uporabo večino časa, ki je na voljo, za “učenje staranja”, tako da se upošteva rast in povečanje lastnega in družbenega blagostanja ter dobrega počutja drugih.

Učenje staranja pomeni, da gojimo duševni odnos, ki nam omogoča, da skrbimo za naše fizično zdravje s spreminjanjem škodljivega obnašanja in se rutinsko in duševno nadzorujemo ter še naprej bogatimo naše znanje in kompetence s sodelovanjem na izobraževalnih in učnih aktivnostih, gojimo in skrbimo za naše socialno življenje, da bi utrdili občutek identitete in pripadnosti ter preprečili tveganje osamljenosti.  

Starejše osebe se naučijo starati ne samo z udeležbo na raznih aktivnostih, ampak tudi s sodelovanjem pri oblikovanju in izvajanju kulturnih, izobraževalnih, družbenih pobud ter pri promociji zdravega načina življenja in podpori šibkih starostnikov ter njihovih družin.

Pomislite, na primer, na razširjenost univerz tretjega življenjskega obdobja, na številna združenja prostovoljcev, ki jih sestavljajo starejši, na aktivnosti in prostovoljce, ki so v podporo centrom za ostarele, na nove formalne in neformalne solidarnostne pobude.

Tudi naša dežela z D.Z. 22/2014 “Promozione dell'invecchiamento attivo – Spodbujanje aktivnega staranja”, prepoznava in krepi “aktivno vlogo starejših in njihovo sodelovanje na družbenem, civilnem, gospodarskem in kulturnem področju, olajša poti avtonomnosti in fizičnega, mentalnega ter socialnega blagostanja”.

V skladu z deželnimi smernicami, s Socialno službo občin in Medobčinskih teritorialnih unij PZV 3 (Karnija, Guminsko, Železna dolina-Kanalska dolina, Gričevnata, Furlanija) skupaj načrtujejo promocijske aktivnosti aktivnega staranja v sodelovanju s starejšimi iz raznih območij in združenj, ki jih predstavljajo in podpirajo.

V Karniji je aktivnih 18 centrov za ostarele, razširjenih po celotnem teritoriju, katere upravljajo starejši s podporo animatorja Socialne službe občin, Auser-ja iz Comegliansa in Rezidence Združenih držav Amerike iz Ville Santine.

Odprti so enkrat tedensko v popoldanskih urah, so brezplačni in imajo prost vstop. V centrih potekajo razne deljene aktivnosti z udeleženci (pripomočniki za gibanje, vaja za treniranje uma, kulturne ekskurzije na teritoriju, pobratenja z drugimi centri) za čim večjo aktivnost in preživljanja časa v družbi.

V kratkem bodo organizirane pohodne skupine v nekaterih občinah, z možnostjo obiskati kraje s posebnim okoljskim / kulturnim pomenom na teritoriju, v sodelovanju z Carnia Greeters, Carnia Musei, CAI in prostovoljci teritorija. Pohodi bodo raznoliki, da se omogoči sodelovanje bodisi oseb, ki so navajene hoditi, bodisi tistih, ki imajo manjše težave, vendar bo točka prihoda enaka, tako da se omogoči druženje. Poti bodo objavljene in razširjenje preko brošur.

Za informacije se obrnite na animatorja Andreo Dorni na številko: 347 1773364.

 

Na območju Guminsko, Železna dolina in Kanalska dolina sta dva pol-stanovanjska centra za nesamostojne starejše osebe (Pušja vas in Tablja) in dva skupnostna centra (Mužac in Trbiž), katere upravlja osebje socialnih služb. Ostarelim, ki obiskujejo pol-stanovanjske centre nudijo, poleg socialne pomoči, animacijske ter družbeno vzgojne aktivnosti. Centri so odprti od ponedeljka do petka, od 8.00 do približno 16.00 ure.

Skupnostni centri nudijo družbene, kulturne in ekspresivne aktivnosti. Služba podpira tudi skupnostni center občine Rezija, z občasnimi vzgojnimi ter animacijskimi aktivnostmi.

V sodelovanju z občinami in krajevnim prostovoljstvom, Služba opravlja tudi družbene, animacijske in izobraževalne programe namenjene ostarelim, ki bivajo na teritoriju.

Služba spodbuja delo v mreži z realnostjo, ki na različne načine obravnava starejše prebivalstvo. Z razstavo «Colori senza tempo - Brezčasne barve», ponazarja izkušnje in razmišljanje kreativnih starejših oseb, s katerimi je Socialna služba sodelovala v sklopu projekta  “Presenti, come le montagne”, vzgojitelji in animatorji nameravajo prispevati k širjenju drugačnega pogleda na obdobje starosti, z namenom, da povečajo sredstva in aktivno vključevanje  “dolgoživosti”.

Za več informacij se obrnite na vzgojitelja Roberta Foglietta na številki 0432 989538 in 347 95177445.

Na Gričevnatem so trenutno prisotni 3 skupnostni centri (Madrisio di Fagagna, San Vito di Fagagna in Treppo Grande – v naslednjih mesecih bo tudi nova točka za srečanja v San Danieleju), ki se samostojno upravljajo in financirajo, koordinirajo in organizirajo pa jih prostovoljci s podporo MoVI FVG, Anteas FVG in drugih združenj, ki sodelujejo s Socialnimi službami. Odprti so za vse, so brezplačni in ponujajo srečanja enkrat tedensko v popoldanskih urah, da delijo kulturo, petje, verske trenutke, zabavo, namizne igre, izlete, specifične dogodke, primerno zabavo glede na zahteve udeležencev.

Organizirani so tudi izleti na teritoriju. Kmalu je v načrtu izlet za ostarele skupnostnih centrov gričevnatega območja, skupaj z ostarelimi iz Guminskega in Karnije, in sicer ogled Bolnišnice San Giovanni v San Tommasu iz Majana, mesto, ki je pomembna točka Tilmente - Via del Tagliamento, starodavna pot Via di Allemagna, ki je združevala Baltske države s pristanišči Jadrana. Kraj, kateri je bil pred kratkim obnovljen, je bil v preteklosti postaja za postanek, kjer so poleg zamenjave konjev nudili zatočišče, pomoč, zaščito in počitek ponoči na “neskončnih žimnicah iz slame ali sena”.

Ustvarjen bo tudi preprost katalog, s seznamom krajev umetniškega / zgodovinskega / kulturnega interesa na območju Gričevnate Furlanije in bo na razpolago vsem skupnostnim centrom ter bo nudil informacije za izvedbo izletov, ogledov in podobno.

Za informacije lahko kontaktirate tajništvo Mo.V.I. FVG na 0432/943002 (Carla).

Na vrh strani
zadnja sprememba: Ponedeljek, 25 september 2017 Pripombe / Nasveti