Nasilje nad ženskami

Nasilje nad ženskami

Nasilje nad ženskami

GESLO: zavedanje! – prekiniti tišino!

Po podatkih SZO (1997) nasilje nad ženskami predstavlja ogromen zdravstveni problem… ki se težko oceni.

Kako pogosto je nasilje v družini?

 • Ena ženska na pet svetovne populacije bo v teku življenja postala žrtev posilstva ali poskusa spolnega nasilja…
 • ISTAT 2008: 14,3%  (7.000.000)  žensk med 16. in 70. letom je utrpelo fizično ali spolno nasilje s strani partnerja ali bivšega partnerja  
 • V Italiji vsakih 7 minut moški posili ali poskuša posiliti eno žensko.
 • V Italiji vsake 3 dni ubijejo eno žensko

 

Po mnenju AMA (Associazione dei Medici Americani):

Na prvi pomoči/urgentni medicini ženske s težavami zaradi nasilja v družini so:

 • 25% žensk z zdravniškim poročilom na PP
 • 33% žensk, ki imajo telesne poškodbe

Na porodniških oddelkih ženske s težavami zaradi nasilja v družini so:

 • 20% nosečnic

Na pediatričnih oddelkih ženske s težavami zaradi nasilja v družini so:  

 • 50% mater zlorabljenih otrok  

Na internističnih oddelkih ali ambulantah:

 • 25% žensk, ki so utrpele vsaj en nasilen dogodek nasilja
 • 16% žensk, ki so utrpele nasilje v zadnjem letu življenja

Po podatkih OMS je nasilje nad ženskami mogoče predstaviti kot:

- Spolno nasilje

- Fizično nasilje

- Verbalno nasilje

- Psihično nasilje

- Socialno-relacijska nasilje in grdo ravnanje

- Ekonomsko-delovno nasilje in grdo ravnanje

- Družinski/zakonski mobing

- Zalezovanje

 
Na vrh strani
stop violenza

INTEGRIRAN PREVZEM V BREME

Za soočanje s težavami in krhkostjo žrtve Socialno-zdravstvena služba in vsi potencialni institucionalni akterji delujejo na integriran način.

(za ogled sheme kliknite na sliko na strani)  

PRIMER Poti integriranega prevzetja v breme

 1. Ženska, ki se obrne na družinskega zdravnika z očitnimi znaki nasilja nad njo, s strani partnerja, katerim je prisostvovala mladoletna hči
 2. Zdravnik vključi Socialno službo in napoti žensko na Prvo pomoč na pregled (žrtev spremlja socialni delavec)
 3. Prva pomoč obvesti in vključi Varnostne sile
 4. Socialni delavec ponudi ženski in njeni mladoletni hčerki namestitev v zaščiteni strukturi mati/hči
 5. Aktiviranje pristojnih pravosodnih organov (za mladoletne in redne prosilce)
 6. Začetek poti s storitvami in parom (Družinska posvetovalnica, Specialistične službe, Socialna služba)

NAVZOČNOST PRI NASILJU

Predstavlja pomembno evolucijsko in nepovratno tveganje pri psiho-izobraževalnem in socialnem razvoju otrok; je možna škoda, ki vključuje vsa področja delovanja osebe: psihološko, osebnostno, emotivno, kognitivno, socialno, fizično, vedenjsko.

Če se nasilje, kateremu je otrok priča, dogaja znotraj primarnega čustvenega odnosa, postane predstavnik tega in vseh drugih odnosov. Otroci se naučijo, da je nasilje dovoljeno vedenje v čustvenih odnosih in torej v vseh drugih odnosih.

 

PREPREČEVANJE

Primarna preventiva:

 - v socialnem kontekstu, posebno v šolah

Sekundarna preventiva:

 - zgodnjo zaznavanje nasilja, hitri posegi za prekinitev nasilja in zavarovanje vseh žrtev

Terciarna preventiva:

 - pomagati se spoprijeti z povzročenim nasiljem in premostitev škode, ki jo je povzročilo  

 

VIR: (Casa delle donne per non subire violenza - Violenza assistita; Hiša žensk za preprečevanje nasilja – navzočnost pri nasilju, violenza vissuta – doživeto nasilje. La violenza domestica assistita dai bambini – Nasilje v družini, v prisotnosti otrok – 2005)

Na vrh strani
zadnja sprememba: Petek, 29 september 2017 Pripombe / Nasveti